Tiểu Nam

Sản phẩm bồn tiểu nam được xem xét thiết kế một cách cẩn trọng và hợp lý cho mọi tầng lớp người sử dụng, chuyên dụng cho các phòng vệ sinh cao cấp, các địa điểm công cộng.

Các sản phẩm tiểu nam có sử dụng hệ thống xả nhấn bằng tay hoặc cảm ứng xả tự động. Hệ thống van xả hiện đại giúp người sử dụng luôn thoải mái, thuận tiện và môi trường vệ sinh luôn sạch sẽ.

 

Hiển thị tất cả 2 kết quả