Thông tin sản phẩm

Mã: C302
Sản phẩm

Bàn cầu C302

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

10L

Bệt rời khối C302, nắp rơi êm CN302, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Tải về

 

3,326,400.00₫

C 302

Sản phẩm liên quan