Thông tin sản phẩm

Mã: C303
Sản phẩm

Bàn cầu C303

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

15l

Bệt rời khối C303, nắp rơi êm CN303,
phụ kiện 2 nhấn NK, chậu C103.

Công nghệ

Tải về

 

3,080,000.00₫

C 303

Sản phẩm liên quan