Thông tin sản phẩm

Mã: C304
Sản phẩm

Bàn cầu C304

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

10L

Bệt rời khối C304, nắp rơi êm CN304, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Công nghệ

Tải về

 

3,484,800.00₫

C 304

Sản phẩm liên quan